Երկայնակի Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԴԻԼԻՋԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնք
ՀՀ, Տավուշի մարզ, ք.Դիլիջան, Մյասնիկյան 55, (060)700131, dilijan1@dilijan.am, dilijan.tavush@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
19 ապրիլի 2024 թվականի N 509

ԴԻԼԻՋԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՈՎՔ ԳՅՈՒՂԻ 3-ՐԴ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 4 ՀԱՍՑԵԻ ՀՈՂԱՄԱՍՈՒՄ ԱՌԿԱ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿՑԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Համաձայն անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի թիվ 09072015-11-0002 վկայականի՝ Դիլիջան համայնքի Հովք գյուղի 3-րդ փողոց թիվ 4 հասցեի բնակելի տունը և 1322.0քմ հողամասը հանդիսանում է քաղաքացի Արսեն Հայկազի Մանուկյանի սեփականությունը: Վերջինս դիմել է Դիլիջանի համայնքի ղեկավարին` նշված հասցեում առկա բնակելի տան ինքնակամ կցակառույցները օրինական ճանաչելու խնդրանքով:
Դիլիջանի համայնքապետարանի քաղաքաշինության և հողաշինության հարցերի հանձնաժողովը նշում է, որ համաձայն պետականորեն լիցենզավորված անձի կողմից կազմված հատակագծի` Դիլիջան համայնքի Հովք գյուղի 3-րդ փողոց թիվ 4 հասցեի բնակելի տանը առկա է ինքնակամ իրականացրած կցակառույցներ, որոնց ընդհանուր արտաքին մակերեսը կազմում է 153.2322քմ /կցվում է գլխավոր հատակագիծը/: Հանձնաժողովը նշում է, որ նշված ինքնակամ շինությունը համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգրքի 188-րդ հոդվածով սահմանված օրինականացման պայմաններին, չի խախտում այլ անձանց իրավունքները և օրենքով պահպանվող շահերը, վտանգ չի սպառնում քաղաքացիների կյանքին ու առողջությանը, կառուցված չէ ինժեներատրանսպորտային օբյեկտների օտարման կամ անվտանգության գոտիներում, կառուցված է քաղաքաշինական նորմերի ու կանոնների առանց էական խախտումների, առկա է հաշվառման (չափագրման) տվյալների մուտքագրման տեղեկանքը՝ ծածկագիր 2023VES2RN: 
Հանձնաժողովը առաջարկություն է ներկայացրել  համայնքի ղեկավարին, վերոգրյալ բնակելի տան 153.2322քմ ընդհանուր արտաքին մակերեսով ինքնակամ իրականացրած կցակառույցների օրինականացման վերաբերյալ: Վերջիններիս օրինականացման համար օրենքով նախատեսված վճարի չափը կազմում է 157523 / հարյուր հիսունյոթ հազար հինգ հարյուր քսաներեք/ դրամ:
Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006թ. մայիսի 18-ի թիվ 912-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 2-րդ բաժնի, Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգրքի 188 հոդվածի 4-րդ կետի, ինչպես նաև <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 24-րդ կետի պահանջներով`

ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ.

1.Քաղաքացի Արսեն Հայկազի Մանուկյանի սեփականությունը հանդիսացող՝ Դիլիջան համայնքի Հովք գյուղի 3-րդ փողոց թիվ 4 հասցեի հողամասում առկա բնակելի տան 153.2322քմ ընդհանուր արտաքին մակերեսով կցակառույցները ճանաչել օրինական:
2.Պարտավորեցնել քաղ․ Արսեն Մանուկյանին.
1)Սույն որոշումը կայացնելու պահից 60 օրյա ժամկետում (չվճարելու դեպքում որոշումը համարվում է ուժը կորցրած) համայնքապետարանի 900405051690 հաշվարկային հաշվին մուծել վերոգրյալ բնակելի տան ինքնակամ կառուցված կցակառույցների օրինականացման համար գանձվող օրենքով սահմանված վճարը, այն է՝ 157523 / հարյուր հիսունյոթ հազար հինգ հարյուր քսաներեք/ դրամ, վերջինիս վճարման անդորրագիրը սույն որոշման անբաժանելի մասն է: 
2)Դիմել Հայաստանի Հանրապետության կադաստրի կոմիտեի սպասարկման գրասենյակ` նշված անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը պետականորեն գրանցելու /վերագրանցելու/ նպատակով:
3.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:

 

ՀՀ ԴԻԼԻՋԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                                             Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

 

2024թ. ապրիլի  19
  ք. Դիլիջան